Vergoeding generalistische basis ggz:Deze hulp maakt deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Er is een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts om voor vergoeding in aanmerking te komen.  Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst en complexiteit van uw klachten. Volledigheidshalve wijs ik u nog op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg.

Met de meeste verzekeringen is een contract afgesloten en kan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. De verzekering verrekent het eigen risico met u. Heeft mijn praktijk geen contract met uw zorgverzekeraar, dan krijgt u zelf de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, is in dat geval afhankelijk van uw zorgpolis.
Afspraken, die door de cliënt niet worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren op een werkdag) zijn afgemeld, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In dat geval wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €50,00.

Vergoeding specialistische ggz:Deze hulp maakt deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor specialistische ggz  is een schriftelijke verwijzing nodig van de (huis)arts. Uw verzekering vergoedt de psychotherapeutische behandeling. (Enkele diagnoses zijn uitgesloten van vergoeding). Voor u is van belang te weten dat mijn praktijk met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten waardoor de behandeling geheel wordt vergoed. Volledigheidshalve wijs ik u nog op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg.

De behandeling wordt gedeclareerd in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Alle activiteiten die er in het kader van de intake en de therapie verricht worden, zullen daarbinnen geregistreerd worden. De rekening van de DBC wordt bij uw verzekering ingediend.

Afspraken, die door de cliënt niet worden nagekomen en niet tijdig (24 uur tevoren op een werkdag) zijn afgemeld, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. In dat geval wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €50,00.

Kosten niet-verzekerde zorg: diagnoses die niet worden vergoedNiet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Als hiervan sprake is, zal ik u op de hoogte stellen. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, worden in rekening gebracht bij de cliënt. Hierbij wordt het OZP -tarief van €105, 25 gehanteerd. Daarbij wordt uitgegaan van een duur van 60 minuten per consult, inclusief indirecte tijd. In de intakefase wordt extra indirecte tijd gerekend.